De doelkrant

‘De doelkrant’ is een nieuw educatief project voor middelbare scholieren van museum Beelden aan Zee, in samenwerking met de stichting Marius van Beek, dat ter gelegenheid van de onthulling op 20 april 2007 van de totaal gerestaureerde beeldengroep het ‘Doel van Santiago de Chile’ van beeldhouwer Marius van Beek wordt gelanceerd.

De beeldengroep het ‘Doel van Santiago de Chile’, dat in Beelden aan Zee tentoongesteld wordt, heeft een belangwekkende kunst-en cultuurhistorische geschiedenis, die uitgelicht dient te worden. ‘Wat ik gemaakt heb is veel meer dan een doel alleen, het is de grote vernietigende beul, die slachtoffers opvreet in iedere staat waar terreur heerst’ (Marius van Beek).

De doelkrant
Inspiratiebron is de krant uit 1974 over ‘het Doel van Santiago de Chile’ van de school voor de Journalistiek in Utrecht, waar Van Beek kunstgeschiedenis doceerde. De krant vormt de kern van het educatieve programma voor middelbare scholieren. De opzet is dat de leerlingen in groepen een krant maken rondom ‘het Doel van Santiago’ met foto’s, tekeningen en artikelen. Voor de krant gebruiken ze archiefbronnen, materiaal en de documentaire die ze in het museum vinden. De bedoeling is de reflectie te bevorderen over ‘het Doel van Santiago de Chile’, zijn geschiedenis, Marius van Beek als geëngageerde kunstenaar en de sociale omstandigheden in Chili in 1973. Deze onderwerpen vormen de kern en de inspiratie voor een bredere reflectie over samenleving, mensenrechten en vrede.

Programma
In het museum krijgen de scholieren een dossier met vragen. Die kunnen ze beantwoorden door het bekijken van de documentaire, de tentoonstelling en het archiefmateriaal. Het dossier begeleidt dus het bezoek aan het museum en vormt de basis voor de krant, die zij op school gaan schrijven. Verder maken de leerlingen een tekening of foto's van de beeldengroep om deze vervolgens als afbeelding in de krant te verwerken.
De universele thema's die worden behandeld, gecombineerd met de verschillende niveaus maken dit programma heel flexibel en dus geschikt voor alle scholieren. De onderwerpen hebben betrekking op de vakken CKV, matschappijleer en geschiedenis.

Op school
Op school schrijven de leerlingen de artikelen, maken daarmee een krant en indien nodig verdiepen zij zich verder in het onderwerp. Het eindresultaat is de Doelkrant. Tekeningen en artiekelen kunnen tijdens het Vrijheidsfestival in Den Haag op 5 mei worden tentoongesteld.

Meer informatie
Hebt u nog vragen? U kunt contact opnemen via email

of telefonisch via 070 358 90 76 (Alessandra Laitempergher).

Aanmelden
Aanmelden van tevoren is noodzakelijk. Dat kan via email

of telefonisch via 070 358 58 57.

Kosten
4,50 euro inclusief entree, CKV bonnen zijn welkom.